[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinŕria del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informŕtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 25 de setembre de 2017
Hora: 10:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el curs ''Expert Universitari en Turisme Sostenible d'Esdeveniments Singulars i Protocol Aplicat''.

    S'aprova per unanimitat.

Acta de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 25 de septiembre de 2017
Hora: 10:00
Lugar: Reunión Virtual
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20170925

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el curso ''Experto Universitario en Turismo Sostenible de Eventos Singulares y Protocolo Aplicado''.

    Se aprueba por unanimidad.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 25 de setembre de 2017 / Alicante, 25 de septiembre de 2017