[DLSI]

Acuerdos de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 30 de març de 2017
Hora: 13:15
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades el 8, 16 i el 24 de març de 2017.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la participació del Departament en el contracte universitat–empresa entre la Universitat d'Alacant i la Universitat Nacional Kazakha Al-Farabi amb el títol ''Development of free/open-source machine translation system for Kazakh–English and Kazakh–Russian (and vice versa) on the base of Apertium platform'' (tercer any).

  Informa la directora.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, del compromís de donar suport a l'acció presentada en la sol·licitud d'ajudes del Projecte Havana, facilitant la participació dels docents adscrits al Departament.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de l'autorització als docents adscrits al Departament a realitzar els viatges indicats en la sol·licitud d'ajudes del Projecte Havana.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de la presentació del projecte de tesi doctoral realitzat per Tania Calle Jiménez i dirigida per Sergio Luján Mora amb títol ''Aportaciones técnicas y pedagógicas a la creación de mapas en línea accesibles''.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, de la proposta o renovació dels cursos de la Universitat Permanent.

  S'aprova per unanimitat la renovació dels següents cursos.
  1. UP 90241 Navegació avançada, descàrregues i correu electrònic, Juan Ramón Rico Juan
  2. UP 90277 Internet del segle XXI, Fernando Llopis
  3. UP 90454 Creació d'un lloc web personal (weblog), Sonia Vázquez Pérez
  4. UP 90523 Gestió d'àlbums digitals, Rafael M. Terol
  5. UP 90527 Gestió del Programari, Yoan Gutiérrez Vázquez
  6. UP 90638 Internet, molt més que navegar, José Luis Verdú Mas
  7. UP 90712 Aprofita el teu Smartphone, Tablet i xarxes socials, Estela Saquete Boró
  8. UP 90734 Taller de Photoshop, Maximiliano Saiz Noeda
  9. UP 90799 Introducció al sistema operatiu GNU/Linux i al programari lliure, Jorge Calera Rubio
  10. UP 90941 Aprén en Internet: David Tomás
  11. UP 90942 Fes de la teua Tablet la teua aliada: Estela Saquete
  12. UP 90944 Vídeocurs de Photoshop: tècniques creatives 1a part, Maximiliano Saiz Noeda
  13. UP 90945 Vídeocurs de Photoshop: tècniques creatives 2a part, Maximiliano Saiz Noeda

 8. Aprovació, si escau, de la convocatòria d'eleccions a representants de col.lectius en el Consell del Departament, del calendari electoral i de la composició de la Comissió Electoral.

  S'aprova per unanimitat el calendari electoral que es mostra en l'annex i els componentes de la Comisión Electoral:
  1. President: Patricio Martínez Barco; suplent: Antonio Ferrández Rodríguez
  2. Secretari: Vicente Ferri Coballes; suplent: María Ángeles Herrero Herrero
  3. Vocal: Alejandro Gámez Ortiz; suplent: Celia Carrero Alaminos

 9. Assumptes de tràmit.

  Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el curs d'especialització “FUSIÓN Y MESTIZAJE: ESPAÑA Y CUBA, SORPRENDENTES VIAJES DE IDA Y VUELTA”

  S'aprova per unanimitat.
 10. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 30 de marzo de 2017
Hora: 13:15
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 8, 16 y el 24 de marzo de 2017.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la participación del Departamento en el contrato universidad–empresa entre la Universidad de Alicante y la Universidad Nacional Kazaja Al-Farabi con el título ''Development of free/open-source machine translation system for Kazakh–English and Kazakh–Russian (and vice versa) on the base of Apertium platform'' (tercer año).

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, del compromiso para dar soporte a la acción presentada en la solicitud de ayudas del Proyecto Habana, facilitando la participación de los docentes adscritos al Departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la autorización a los docentes adscritos al Departamento para realizar los viajes indicados en la solicitud de ayudas del Proyecto Habana.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la presentación del proyecto de tesis doctoral realizado por Tania Calle Jiménez y dirigida por Sergio Luján Mora con título ''Aportaciones técnicas y pedagógicas a la creación de mapas en línea accesibles''.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, de la propuesta o renovación de los cursos de la Universidad Permanente.

  Se aprueba por unanimidad la renovación de los siguientes cursos.
  1. UP 90241 Navegación avanzada, descargas y correo electrónico, Juan Ramón Rico Juan
  2. UP 90277 Internet del siglo XXI, Fernando Llopis
  3. UP 90454 Creación de un sitio web personal (weblog), Sonia Vázquez Pérez
  4. UP 90523 Gestión de álbumes digitales, Rafael M. Terol
  5. UP 90527 Gestión del Software, Yoan Gutiérrez Vázquez
  6. UP 90638 Internet, mucho más que navegar, José Luis Verdú Mas
  7. UP 90712 Aprovecha tu Smartphone, Tablet y redes sociales, Estela Saquete Boró
  8. UP 90734 Taller de Photoshop, Maximiliano Saiz Noeda
  9. UP 90799 Introducción al sistema operativo GNU/Linux y el software libre, Jorge Calera Rubio
  10. UP 90941 Aprende en Internet: David Tomás
  11. UP 90942 Haz de tu Tablet tu aliada: Estela Saquete
  12. UP 90944 Videocurso de Photoshop: técnicas creativas 1ª parte, Maximiliano Saiz Noeda
  13. UP 90945 Videocurso de Photoshop: técnicas creativas 2ª parte, Maximiliano Saiz Noeda

 8. Aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones a representantes de colectivos en el Consejo del Departamento, del calendario electoral y de la composición de la Comisión Electoral.

  Se aprueba por unanimidad el calendario electoral que se muestra en el anexo y los componentes de la Comisión Electoral resultando:
  1. Presidente: Patricio Martínez Barco; suplente: Antonio Ferrández Rodríguez
  2. Secretario: Vicente Ferri Coballes; suplente: María Ángeles Herrero Herrero
  3. Vocal: Alejandro Gámez Ortiz; suplente: Celia Carrero Alaminos

  Se aprueba por unanimidad.
 9. Asuntos de trámite.

  Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del depto. en el curso de especialización “FUSIÓN Y MESTIZAJE: ESPAÑA Y CUBA, SORPRENDENTES VIAJES DE IDA Y VUELTA”

  Se aprueba por unanimidad.
 10. Ruegos y preguntas.

Annex / Anexo:

Calendari per a les eleccions a representants de col·lectius en el Consell del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Des deFins adldmdcdjdvdsdg
31/03/17Exposició pública del cens electoral 12345
04/04/17Límit de presentació de reclamacions contra el cens MAR6789101112
05/04/17Publicació del cens definitiu 13141516171819
05/04/1711/04/17Presentació de candidatures 20212223242526
25/04/1725/04/17Subsanació d'errors i presentació de documentació completa pels candidats 272829303112
26/04/17Proclamació provisional de candidatures ABR3456789
26/04/1726/04/17Presentació de reclamacions contra la llista provisional de candidatures 10111213141516
02/05/17Proclamació definitiva de candidatures 17181920212223
03/05/1704/05/17Campanya electoral 24252627282930
05/05/17Jornada de votació MAI1234567
05/05/17Publicació del resultat provisional de les eleccions 891011121314
08/05/1708/05/17Presentació de reclamacions contra el resultat provisional 15161718192021
09/05/17Proclamació definitiva dels candidats elegits 22232425262728
293031

Calendario para las elecciones a representantes de colectivos en el Consejo del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

DesdeHastalumamijuvisado
31/03/17Exposición pública del censo electoral 12345
04/04/17Límite de presentación de reclamaciones contra el censo MAR6789101112
05/04/17Publicación del censo definitivo 13141516171819
05/04/1711/04/17Presentación de candidaturas 20212223242526
25/04/1725/04/17Subsanación de errores y presentación de documentación completa por los candidatos 272829303112
26/04/17Proclamación provisional de candidaturas ABR3456789
26/04/1726/04/17Presentación de reclamaciones contra la lista provisional de candidaturas 10111213141516
02/05/17Proclamación definitiva de candidaturas 17181920212223
03/05/1704/05/17Campaña electoral 24252627282930
05/05/17Jornada de votación MAY1234567
05/05/17Publicación del resultado provisional de las elecciones 891011121314
08/05/1708/05/17Presentación de reclamaciones contra el resultado provisional 15161718192021
09/05/17Proclamación definitiva de los candidatos elegidos 22232425262728
293031


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 30 de març de 2017 / Alicante, 30 de marzo de 2017