Muñoz Terol, Rafael

Muñoz Terol, Rafael

Muñoz Terol, Rafael

No té cap fotografia
  • Contractat Doctor
Correu electrònic: rafamt[*]dlsi.ua.es
Telèfon: (+34) 965903400 ext. 1430
Currículum breu
Docència 2023-24:
Horari de tutories:
  • dimarts: 09.00-13.30; 15.00-16.30
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.

Despatx: 01P1 *
Codi SIGUA: 0039P1106
Edifici: Escola Politècnica Superior - IV, 1a planta
Plànol