Escobar Esteban, María Pilar

Escobar Esteban, María Pilar

Escobar Esteban, María Pilar

No té cap fotografia
  • Professora Associada LOU - 5+5 h
Correu electrònic: pescobar[*]dlsi.ua.es
Telèfon: (+34) 965903400 ext. 1238
Currículum breu
Docència 2023-24:
Horari de tutories:
  • dijous: 15.15-18.15
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.

Despatx: Laboratori Alan Turing *
Codi SIGUA: 0039PS007
Edifici: Escola Politècnica Superior - IV, soterrani
Plànol