Pérez Ortiz, Juan Antonio

Pérez Ortiz, Juan Antonio

Pérez Ortiz, Juan Antonio

No té cap fotografia
  • Professor Titular d'Universitat
Correu electrònic: japerez[*]dlsi.ua.es
Telèfon: (+34) 965903400 ext. 2980
Currículum breu
Docència 2023-24:
Horari de tutories:
  • dilluns: 09.15-11.45
  • dimarts: 17.30-19.00
  • divendres: 09.15-10.00; 11.15-13.00
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.
Projectes actuals:

DeMINT

LiLowLaDespatx: 13P2 *
Codi SIGUA: 0039P2050
Edifici: Escola Politècnica Superior - IV, 2a planta
Plànol