Sanchis Bernabeu, Francisco Javier

Sanchis Bernabeu, Francisco Javier

Sanchis Bernabeu, Francisco Javier

No té cap fotografia
  • Professor Associat LOU - 18 crèdits
Correu electrònic: javier.sanchis[*]ua.es
Currículum breu
Docència 2023-24:
Horari de tutories:
  • dilluns: 09.00-11.00
La reserva d'hora de tutories ara es fa per UACloud.

Despatx: Lab Lucentia IUII *
Codi SIGUA: 0204PB132
Edifici: Nous Instituts, planta baixa
Plànol