Reina Reina, Alejandro

Reina Reina, Alejandro

Reina Reina, Alejandro

No té cap fotografia
  • Investigador Col·laborador Junior
Correu electrònic: areina[*]dlsi.ua.es
Currículum breu
Projectes actuals:

AetherDespatx: Lab Lucentia IUII *
Codi SIGUA: 0204PB132
Edifici: Nous Instituts, planta baixa
Plànol